PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR1

w roku szkolnym 2019/2020

                     DYREKTOR PRZEDSZKOLA - mgr Małgorzata Rec

NAUCZYCIELKI;

Grupa 3,4 latków:  p. Teresa Nowak i p. Helena Źrałka
Grupa 4,5 latków: 
mgr Kinga Cieślikowska i mgr Małgorzata Rec

Język angielski: Małgorzata Sokołowska - zajęcia w środy i w czwartki

Logopedia: mgr Katarzyna Bogucka - 
zajęcia w czwartki od 10.00 -14.00 

Religia:

      
Pracownicy obsługi; 

Intendent – Anna Polowiec

Pomoc nauczyciela – Małgorzata Cięciwa

Kucharka – Barbara Kotarba

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska