Strona główna -> O nas -> Cele i zadania

Misję przedszkola stanowi motto: 

Wszyscy jesteśmy cząstką 
bogatego świata natury”

Dobre przedszkole uwrażliwia dzieci na piękno przyrody, wdraża do życia w zgodzie z naturą, uczy szacunku i tolerancji dla tego co słabsze, dla siebie i innych. Jesteśmy po to, aby pomóc dziecku odnaleźć się w jego dalszym i bliższym środowisku poprzez budowanie świadomości prozdrowotnej, czyli wzbogacaniu wiedzy o zdrowiu i wyrabianiu poczucia odpowiedzialności dziecka za zdrowie własne i innych. Chcemy je wyposażyć w ważne umiejętności warunkujące realizację jego indywidualnych celów teraz i w przyszłości.
       Pragniemy, aby wychowanek naszego przedszkola wyrósł na zdrowego i aktywnego człowieka.

Swoje cele pragniemy realizować przy pełnej współpracy z rodzicami, personelem przedszkola oraz organem prowadzącym.

II WIZJA PRZEDSZKOLA

       Dobre przedszkole powinno zapewnić każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój.

Celem ogólnym naszej wizji jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju każdego wychowanka w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, emocjonalnym i społecznym

 1. Rozwój zawodowy nauczyciela w sferze nauczania i wychowania

 1. Zapewnienie optymalnych warunków materialnych i organizacyjnych poprzez

          BUDOWĘ NOWEGO PRZEDSZKOLA

Cele ukierunkowane na dziecko:

 1. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

 1. Dążyć będziemy do tego, aby zdrowie, rozumiane było nie jako zagrożenie chorobą, ale jako stan równowagi fizjologicznej i psychicznej między organizmem dziecka a otaczającym je środowiskiem biofizycznym i społecznym, oraz aby stało się podstawowym warunkiem uczestnictwa dziecka w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijało jego zdolności i zainteresowania.

 1. Poprzez wspólną zabawę i pracę uczyć będziemy dzieci samorządności, współdziałania w zespole, tolerancji i szacunku do otaczającego świata. Dzięki temu nasi wychowankowie będą potrafili zachować się bezpiecznie w różnych sytuacjach.

 1. W naszym przedszkolu dzieci poznają świat przyrody, uczą się go kochać i szanować, rozumieją jego potrzeby, czują się odpowiedzialne za jego ochronę.

 1. Zmierzamy do tego, aby mały człowiek wyrósł na świadomego swych praw i obowiązków mieszkańca Ziemi.

Absolwenci naszego przedszkola będą:

 1. aktywni, twórczy, chętni do działania

 1. potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych

 1. mają ukształtowane poczucie własnej wartości

 1. będą dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji

Zadania naszego przedszkola mieć będą:

 1. charakter otwarty

 1. inspirujący

 1. zachęcający do bycia z nami

 1. sprzyjający dziecku

 1. pobudzający do działania i tworzenia

 1. kształcący i wychowujący

 1. zmuszający do działania i myślenia

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska