Przedszkole nr 1 w Piwnicznej Zdroju
ul. Źródlana 5
  

      Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność dnia 1 września 1969 r.
i jest typowym budynkiem na miarę lat sześćdziesiątych.
Dopiero w ostatnich latach prowadzone były większe modernizacje,
dzięki którym przedszkole zmieniło swój wygląd
i stworzyło lepsze i bezpieczniejsze warunki pobytu dzieci.
Jednak w dalszym ciągu stan techniczny budynku nie jest zadowalający
i konieczną sprawą jest budowa nowego przedszkola.

Na skutek zmian zachodzących w oświacie, od dnia 1 września 1999 r.,
decyzją Rady Miasta w Piwnicznej Zdroju, do przedszkola włączono grupy „O”
i umiejscowiono je w Domu Katechetycznym przy ul. Krakowskiej 7

Przedszkole składa się z 4 oddziałów i obejmuje swym wychowaniem i nauczaniem
    około 100 dzieci 
w wieku od 3-6 lat.
Do dyspozycji przedszkolaków są 4 sale zabaw oraz zaplecze gospodarcze i sanitarne.

Budynek macierzystego przedszkola otoczony jest ogrodem,
wyposażonym w metalowe urządzenia do zabaw na powietrzu oraz piaskownicę.
W ogrodzie znajduje się dorodny drzewostan, trawniki oraz rabaty kwiatowe
zakładane i pielęgnowane przez pracowników przedszkola.
Natomiast budynek grup „O” nie posiada ogrodu,
a tym bardziej urządzeń do zabaw dla dzieci.

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA: 

- Przedszkole - ul. Źródlana czynne jest w godzinach 7.00-16.00

- grupy „O” - ul. Krakowska-  w godzinach 8.00-13.00.

Przedszkole pracuje w oparciu o roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Założenia tego planu uszczegóławiane są w miesięcznych planach,
opracowywanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup wiekowych.

Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy 
z rodzicami, świadomymi wielkiej roli wychowania przedszkolnego w edukacji człowieka.
To właśnie sprawia, że działania przedszkola i domu są skoordynowane,
a rodzice są naszymi sojusznikami.

Rolą całej kadry pedagogicznej będzie stworzenie każdemu dziecku
            warunków sprzyjających rozwojowi psychicznemu i zdrowotnemu.
Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem
    pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem przedszkolnym.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska