Strona główna -> O nas -> PLAN PRACY

 ROCZNY PLAN PRACY
OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

„Twórczy przedszkolak rośnie radośnie” 

„Dziecko lubi wyrażać siebie

za pomocą gestu, rysunku czy muzyki, ale

skoro jest to możliwe, lubi mówić”

(R. Gloton, C. Clero)

 

CELE GŁÓWNE:

1.Pobudznie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez odziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną i ruchową.

2.Rozwijanie swobodnego,  twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

3.Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych i ruchowych.

4.Wzbudzanie przeżyć estetycznych.   

CELE SZCZEGÓŁOWE

  Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne oraz inne środki artystycznego wyrazu;                                                                           
 2. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami, narzędziami i przyborami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych i ruchowych.
 3. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu.
 4. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.
 5. Dzieci są aktywne.
 6. Znają i respektują kodeksy zachowań funkcjonujące w poszczególnych grupach.
 7. Są samodzielne i potrafią wykonywać czynności samoobsługowe na poziomie wieku rozwojowego.

DZIAŁANIA:

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
  • Kąciki plastyczne;
  • Kąciki teatralne;
  • Skrzynie skarbów;
  • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki;
  • Ekspozycje reprodukcji dzieł znanych twórców;
  • Wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim;
 3. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci.
 4. Organizowanie wystawy fotograficznej, zdjęć wykonanych przez dzieci.
 5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.
 6. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
  • Koncerty muzyczne
  • Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
  • Wystawy i pokazy sztuki ludowej
  • Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty
  • Uroczystości wewnętrzne według harmonogramu
 7. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
  • Akcja „Szlachetna paczka”
  • Akcja charytatywna zbierania nakrętek

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska